Buses Exposed
Previous photoNext photoUnknown operator 00021 TG in Axum, EthiopiaUnknown operator 00021 TG in Axum, Ethiopia

Axum, Ethiopia, on 10 March 2017. © Thomas de Laine

Unknown operator 00021 TG in Axum, Ethiopia

Unknown make and model
Unknown operator - 00021 TG

Tags

Motor busesAxumEthiopia