Buses Exposed
Previous photoNext photoUnknown operator 05566 TG in Axum, EthiopiaUnknown operator 05566 TG in Axum, Ethiopia

Axum, Ethiopia, on 9 March 2017. © Thomas de Laine

Unknown operator 05566 TG in Axum, Ethiopia

Unknown make and model
Unknown operator - 05566 TG

Tags

Motor busesAxumEthiopia