Buses Exposed
Previous photoNext photoUnknown operator 01470 TG in Axum, EthiopiaUnknown operator 01470 TG in Axum, Ethiopia

Axum, Ethiopia, on 9 March 2017. © Thomas de Laine

Unknown operator 01470 TG in Axum, Ethiopia

Isuzu
Unknown operator - 01470 TG

Isuzu school bus in Axum.

Tags

IsuzuMotor busesAxumEthiopia